Armorer Essentials Volume 31  

Screenshot
None yet – Submit one!
Armorer Essentials Volume 31
UNCOMMON
Weight1.0

NameLevelZoneGrants AA
Akiza Gharzik14   vTradeskill InstanceNo
Alanaramal Z'Aste1   v v vLongshadow AlleyNo
Aldwyn Graham1   -Tradeskill InstanceNo
Alun Z'Yaza14   vTradeskill InstanceNo
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4North QeynosYes
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4The City of FreeportYes
Devona Ironforge1   v v vNorth QeynosNo
Dilxena D'Xeep1   v v vNeriak, City of HateNo
Dorak Everstock1   v v vGraystone YardNo
Dvarkor Ska'nin1   v v vTimorous DeepNo
Efia Kanika14   vTradeskill InstanceNo
Erian Seaver1   v v vStarcrest CommuneNo
Fizzbang Coghandler1   v v vHavenNo
Glump Marrblade1   v v vCastleview HamletNo
Gore1   v v vJarsath WastesNo
Gorn Kicksplitter1   -Tradeskill InstanceNo
Grig12   vTradeskill InstanceNo
Gurdo Stonefist1   v v vKylong PlainsNo
Irhsnil Fathom1   -Tradeskill InstanceNo
Jalfa Eiskairn1   v v vFrostfang SeaNo
Kogna Bonesplit12   vTradeskill InstanceNo
Koorba53   ^Maj'DulNo
Korkoof Crackstone1   v v vBig BendNo
Matthias Zoe1   v v vWest FreeportNo
Matthias Zoe1   v v vThe City of FreeportNo
Nawal Tahri1   v v vNettlevilleNo
Oseof Crestryder1   v v vThe Willow WoodNo
Oswin Belusion13   vTradeskill InstanceNo
Outfitter Bard Frostnight1   -Tradeskill InstanceNo
Outfitter James Rogers1   v v vTradeskill InstanceNo
Qipuo Madstaff1   v v vTradeskill InstanceNo
Ragil12   vHavenNo
Rala Eurocarry1   v v vThe BaubbleshireNo
Ralika Mekkila1   v v vGreater FaydarkNo
Sandon Breezebender1   v v vBeggar's CourtNo
Shatana Kamelia1   v v vStonestair BywayNo
Tegan Frostfist1   v v vScale YardNo
Trade Merchant5-15   v v vThunderdomeNo
Tuber Fattleweeble1   v v vTemple StreetNo
Tuurka Flintspark1   v v vKylong PlainsNo
Vernice Go'Diirun1   v v vNeriak, City of HateNo